خدمات کنترل علائم حیاتی در منزل

علائم حیاتی

علائم حیاتی ( vs)

علائم حیاتی شرایط و معیارهای فیزیولوژیکی و آماری گوناگونی هستند که توسط پزشک،پرستار ثبت میشوند. علائم حیاتی برای ارزیابی اساسی ترین عملکردهای طبیعی بدن انسان بکار میروند که بخش مهم و غیر قابل تغییر از یک دوره درمانی هستند شامل کنترل تعداد ضربان قلب (نبض)، فشار خون، دمای بدن و تعداد تنفس است ، درصد اشباع اکسیژن خون که نشان دهنده اثر بخشی عملکرد سیستمهای تنفسی ، گردش خون، اعصاب و غدد اندوکرین میباشد .
بررسی کردن ( vs) به پرستاران امکان تشخیص، اجرا کردن اقدانات برنامه ریزی شده و ارزیابی اقدامات را میدهد و ثبت در تفسیر و پایش موثر آن ، لازم و ضروری است ، برای بررسی vsاز مشاهده و لمس استفاده میشود که پرستار باید مقادیر را درک و لمس کند و به درستی گزارش دهد.
پرستار مسئول اندازه گرفتن علایم حیاتی است و مسئولیت تجزیه ، تحلیل، تفسیر و تصمیم گیری تدابیر با پرستار است .وسایل مورد استفاده باید سالم و براساس وضعیت بیمار انتخاب شود ، پرستار باید ازحدود vs آگاه باشد و با یافته های بعدی مقایسه کند ، پرستار باید از سرگذشت پزشکی بیمار، درمان و داروهای تجویز شده و تاثیر آنها برvs آگاه باشد، پرستار باید عوامل عاطفی و معیارهای موثر بر vsرا کنترل کند، پرستار باید با توجه به شرایط بیمار در مورد تعداد دفعات بررسی vs تصمیم گیری کند، مقدار vs یک شاخص برای تعیین دارو است اگر محدوده آن قابل قبول باشد برخی از داروها نباید تجویز شود.

مرکز طرح درمان در منزل طب 724 با توجه تجربه موفق در زمینه ارائه خدمات درمانی با اعزام زبده ترین و مجرب ترین نیروهای پزشکی و پرستاری به محل مورد نظر می تواند کمک شایانی در روند درمان و بهداشت شما داشته باشد. اگر نیاز به کنترل علائم حیاتی بعد از عمل و دستگاه کنترل علائم حیاتی دارید، با ما تماس بگیرید. 02122689398 | 09123039316 | 09122902569 | 02188851370

برخی از دستگاه های اندازه گیری علائم حیاتی عبارتند از:

  • دماسنج: برای اندازه گیری دمای بدن
  •  فشار سنج: برای اندازه گیری فشار خون
  • مانیتور ضربان قلب: برای اندازه گیری ضربان قلب
  • اکسی متر مچ دست: برای اندازه گیری سطح اکسیژن خون

کنترل علائم حیاتی در منزل

درجه حرارت یا t بدن:

تفاوت میزان حرارت تولید شده توسط متابولیک بدن و میزان حرارت ازبین رفته در محیط است که توسط غده هیپوتالاموس کنترل میشود.
دلایل از دست دادن حرارت بدن : اتساع عروق تعریق، مهار شدن تولید حرارت بدن
دلایل ایجاد حرارت در بدن: انقباض عروق، لرزش عضلانی میباشد.
دمای بدن بصورت طبیعی 37درجه در شبانه روز است حتی در حالت استراحت بدن حرارت تولید میکند.

عوامل موثر بر درجه حرارت:

سن در نوزادان چون مکانیسم درجه حرارت کالا رشد نکرده بنابراین درجه حرارت بدن ممکن است به تغییرات محیطی سریعا و شدیدا پاسخ دهد و سالمندان با افزایش سن به تغییرلات شدید درجه حرارات حساسند.
ورزش :با افزایش متابولیسم درجه حرارات افزایش میابد.
هورمون :زنان بدلیل تغییرات هورمونی بیشتر از مردان نوسان درجه حرارت دارند.
ریتم سیرکاردین : درجه حرارت بطور طبیعی از 1-5، 5 درجه تغییر میکند.
تنش :تحریکات هورمون و عصبی ناشی از تنش باعث افزایش درجه حرارت میشود.
عوامل محیطی :نوزادان و سالمندان بیشتر تحت تاثیر هستند.

محل اندازه گیری درجه حرارت :

برای کنترل درجه حرارت مرکزی از وسایل تهاجمی مثل کاتر در شریان ریه ، مری و مثانه استفاده میگردد، درجه حرارت سطحی در ناحیه دهان ، مقعد، زیر بغل و پرده صماخ میباشد.
برای اندازه گیری دما از انواع ترمومتر استفاده میشود:
1- نوار یکبار مصرف: نقاط حساس به گرما دارد دو نوع دهانی و پیشانی در 65 ثانیه درجه حرارت را نشان میدهد.
2- الکترونیکی و دیجیتالی : دقت بالا دارد در 15 ثانیه درجه حرارت را نشان میدهد
3- ترمومتر تیمپانیک : 2 سال قابل استفاده است با عفونت گوش میانی دقت کاهش میابد و در 2-3 ثانیه درجه حرارت را نشان میدهد.
4- ترمومترهای temporal artery: هم در بزرگسالان و کودکان کاربرد دارد.

اگر بیمار سیگار کشیده یا غذای گرم خورده باید از 25 تا 35 دقیقه درجه حرارت اندازه گیری شود. برای درجه حرارت مقعدی از ترمومتر به اندازه 3.5تا2.5 سانتی متر با ماده لغزنده لویریکیت استفاده میشود ممکن است تعیین درجه حرارت توسط پرستار با اشکال میباشد 1-هایپرترمی 2- هیپوترمی 3- احتمال عدم تعادل درجه حرارت 4- تنظیم غیر موثر درجه حرارت بدن

نبض:

با انقباض عضله قلب خون بداخل شریانهای محیطی جهش میکند که قابل لمس است و نبض نام دارد معمولا از نبض رادیال استفاده میشود و براکیال بیشتر کودکان بررسی میشود. نبض اپیکال در نوزادان با استفاده از گوشی کاربرد دارد اما در مواردی که نبض رایال غیر عادی یا بسختی قابل لمس باشد یا بیمار از داروهای موثر به قلب استفاده کند نیز بکار میرود.

بررسی کردن نبض شامل 4 اندازه گیری است : تعداد، قدرت، ریتم، کیفیت نبض در بالغین بیش از 155 بار در دقیقه که با کی کاردی است و اگر کمتر از 65 بار باشد برادی کاردی نام دارد.
ریتم: بین دو ضربان قلب است که شامل منظم و نامنظم ، قدرت : بستگی بقدرت عظله قلب دارد شامل قوی، ضعیف، باریک و خمیده است.

عوامل موثر بر تعداد نبض:

ورزش که در کوتاه مدت سبب افزایش نبض در بلند مدت سبب کاهش،
درجه حرارات : در تب و گرما باعث افزایش نبض در هیپوترمی
داروها: کرونوتروپ مثبت مانند اپی نفرین باعث افزایش نبض اما کرونوتروپ  منفی مانند دیگوکسی باعث کاهش نبض.
خونریزی : از دست دادن خون باعث افزایش نبض.
تغییر وضعیت : ایستاده یا نشسته باعث افزایش نبض و خوابیده کاهش نبض.
بیماریهای ریه : آسم و copd باعث افزایش نبض میشوند.

در این موارد تشخیص پرستاری با اشکال مواجه میشود :

هایپرترمی، هیوترمی، درد ،استرس، کاهش برون ده قلب، افزایش حجم مایع، اختلال تبادل گاز، اضطراب،عدم تحمل فعالیت ، پرفیوژن بافتی غیر موثر

تنفس:

یک مکانیسم برای تبادل گاز ها بین اتمسفر، خون و سلولهاست که مرکز تنفس در مدولای مغز میباشد .
تنفس 4 مرحله دارد : تهویه، انتشار، خون رسانی، انتقال
تهویه با توجه بتعداد و عمق و ریتم تنفسی بررسی میگردد ، انتشار و خون رسانی از طریق اندازه گیری میزان اشباع اکسیژن بررسی میشوند، انتقال از کنترل گازهای خون و بررسی هوشیاری تعیین میشود

عوامل موثر بر تنفس :

ورزش باعث افزایش تنفس، درد حاد باعث تغییر تعداد و عمق تنفس ، اضطراب باعث افزایش تعداد و عمق تنفس،
سیگار: در طولانی مدت باعث افزایش تعداد تنفس هنگام استراحت میگردد ،
داروها: مسکن های مخدر و داروهای بیهوشی و آرامبخشها باعث کاهش تعداد تنفس اما آمفتامین و کوکائین باعث افزایش تعدلد تنفس و برو نکودپلاتورها باعث کاهش تعداد تنفس میشوند، صدمه عصبی باعث اختلال در تعداد و ریتم تنفس.
هموگلوبین باعث افزایش تعداد تنفس و عملکرد غیر عادی گلبول های قرمز باعث افزایش تنفس میشود.
وضعیت بدن: در حالت نیمه نشسته باعث بهتر شدن تنفس ودر حالت خمیده باعث اختلال در تنفس ولی حالت صاف و بپشت خوابیده مانع اتساع کل قفسه سینه و عدم تنفس مناسب میگردد،
درجه حرارت: با افزایش آن تنفس و تعداد هم افزایش میابد .

تشخیص پرستاری وقتی که در تنفس اشکال وجود دارد :

اضطراب اختلال در تبادل گاز، پروفیوژن غیر موثر بافتی، درد حاد ، پاکسازی غیر موثر راه هوایی، عدم تحمل فعالیت

فشار خون:

وقتی قلب خون را با فشار به آئورت وارد میکند حداکثر فشار هنگام خارج شدن خون را فشار خون سیستولیک میگویند. وقتی قلب حالت انقباض را از دست داده و خون در رگها باقی مانده حداکثر فشار را ایجاد میکند که فشار دیاستولیک نامیده میشود. واحد اندازه گیری فشار میلی متر جیوه است فشار سیستولیک در صورت کسر قرار میگیرد و فشار دیاستولیک در مخرج کسر قرار میگیرد . فشار خون تحت تاثیر موارد زیر است فعالیت، وضعیت عاطفی فرد، رژیم غذایی، ژنتیک ، وضعیت ماهیچه قلب، مقاومت محیطی، الاستسیته عروق،حجم خون، ویسکوزیته خون. تفاوت فشار سیستولیک و دیاستولیک که میزان طبیعی آن 50میلی متر جیوه است را فشارخون گویند

عوامل موثر بر فشار خون:

سن: افراد بالغ با افزایش سن فشار خون انها بالا میرود که فشار خون مناسب در بزرگسالان کمتر از 80.120mmhg.
نژاد : علائم حیاتی  در نژاد آفریقایی –آمریکایی فشار خونشان بیشتر از اوپایی، آمریکایی است.
جنس: بعد ار بلوغ فشار در مردان بیشتر است.
تغییرات روزانه: اول صبح در کمترین مقدار خود و در هنگام غروب در حداکثر مقدار خود میباشد.
داروها : مسکن مخدر باعث کم شدن فشار خون میشوند.
تنش: باعث بالا رفتن فشار خون میشود.

اندازه گیری فشار خون

روش اندازه گیری فشار خون : مستقیم قرار دادن کانتر ظریف در شریان و اتصال ان به دستگاه مانیتور الکتریکی است . در روش غیر مستقیم از فشار سنج و گوشی استفاده میشود.
مانومترهای کنترل فشار خون :
1- جیوه ای باید توسط تکنسین تجهیزات پزشکی تمیز و کنترل شود.
2- عقربه ای دقتش از جیوه ای کمتر است که نیاز به کالبیراسیون دوره ای دارد.
3- الکتریکی به گوشی احتیاج ندارد.

تشخیص پرستاری در مورد اشکال در فشار خون : درد حاد، پرفیوژن غیر موثر بافتی، احتمال صدمه، کاهش یا افزایش حجم مایع ، اضطراب،کاهش برون ده قلب، عدم تحمل فعالیت

آخرین اخبار و مقالات طب 724