سرم تراپی

سرم تراپی

همان طور که می دانید سرم ها جزئی از مواد دارویی هستند در حقیقت در سرم ها از مواد ترکیبی و دارویی مختلفی استفاده می شود که هر کدام از این سرم ها برای بیماری های خاصی مورد استفاده قرار می گیرند ولی در حالت کلی می توان گفت که سرم ها از موادی همچون […]

خدمات سرم تراپی در منزل

سرم تراپی

سرم تراپی چیست ؟ سرم تراپی یا مایع درمانی به تزریق مایعات (سرم) داخل ورید بیمار برای درمان گفته می‌شود. اینکار در مواقع از دست دادن سریع مایعات مانند خونریزی، اسهال، استفراغ و سوختگی‌ها ضرورت می‌یابد. البته از روش تزریق داخل وریدی گاه برای جایگزِینی آب و الکترولیت مورد نیاز انسان مثلاً در انجام اعمال […]