سرم تراپی

سرم تراپی

همان طور که می دانید سرم ها جزئی از مواد دارویی هستند در حقیقت در سرم ها از
مواد ترکیبی و دارویی مختلفی استفاده می شود که هر کدام از این سرم ها برای
بیماری های خاصی مورد استفاده قرار می گیرند ولی در حالت کلی می توان گفت که
سرم ها از موادی همچون آمینو اسیدی، کربوهیدراتی، الکترولیتی و … ساخته می شوند
سرم ها در مواردی مورد استفاده قرار می گیرند که بدن بیماران دچار کاهش حجم
مایعات شده باشد که این کاهش حجم مایعات بدن می تواند به دلایل مختلفی اعم از
اسهال،مسمومیت و … صورت بگیرد پس همان طور که متوجه شدید سرک تراپی
برای تزریق ترکیبات مایعی به بدن مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع سرم ها از لحاظ غلظت در سرم تراپی

1- محلول های ایزوتونیــک: غلظت این نوع محلولات مشابه با غلظت مایعات بدن می باشد در حقیقت غلظت این نوع محلول غلظت اسمزی ایده آل برای محلول هــای تزریقی تامین کننده آب و الکترولیت بدن اســت.
2- محلول های هایپر تونیک: ابن نوع محلول ها به گونه ای هستند که غلظت اسمزی آن ها بیشتر از غلظت اسمزی خون می باشد در حقیقت این محلول سبب انتقال آب از داخل سلول ها به خارج می شود و حجم مایعات خارج سلولی را افزایش می دهد و سرانجام باعث کاهش ADH شده و سبب می شود از دستگاه های ادراری، ادرار خارج شود بهتر است بدانید که این نوع محلول ها در مواردی همچون آدم مغزی تجویز می شوند.
3- محلول هــای هیپوتونیک: در این نوع محلول ها غلظت اسمزی کمتر از خون می باشد که سبب حرکت آب از خارج به داخل سلول ها می شود مانند نرمال سالین (نیم نرمال ) آب مقطر، دکستروز واتر ۲.۵ درصد.

جهت استفاده از خدمات پرستاری مرکز پرستاری سلامت 724 می توانید با ما تماس بگیرید شماره تماس ما 021- 66414201 می باشد.

آخرین اخبار و مقالات طب 724