خدمات کمک بهیاری در منزل

کمک بهیار

کمک بهیار

کمک بهیار شخصی از تیم درمان و کادر پرستاری است که زیر نظر پرستاران و بهیاران انجام وظیفه میکنند این شغل در بردارنده ی کارهایی است که اجرا کنندهای آن تحت نظارت کلی ، کارهایی شامل اجرای دستورات بهداشتی و درمانی پرستاران ، ماماها و بهیاران نظیر نظافت و استحمام، رفع احتیاجات ضروری ، خدمات تغذیه ای، کمک به بیماران و معلولان در حرکت و راه رفتن و آموزشهای اولیه جهت معلولان برا اساس دستورات پزشکان معالج را انجام میدهند.

وظایف و مسئولیتهای کمک بهیاران عبارت است از:

1- نظارت و مراقبت در خواباندن و بیدار کردن معلولان
2- آماده کردن بیمار برای ویزیت پزشک
3-آماده کردن تخت ها و برانکارد
4-مراقبت در حفظ نظم و نظافت بخش شستشو و پاکیزگی همه لوازم بخش
5-دادن لگن و لوله ادراری به بیماران بنا بر نیاز به شستشو و ضدعفونی آنها با رعایت موارد بهداشتی
6- کمک در غذا خوردن به بیمار
7-رسیدگی و مراقبت به وضع جسمانی و حالات روحی و گزارش رفتار و بیماری معلولین به مسئولان مربوطه در صورت مشاهده علایم بیماری
8-تامین کردن نیازهای اولیه بیماران بر اساس نظر مسئول مربوطه مثل دهان شوییه، حمام بردن یا کمک به استحمام،امور نظافتی ،کوتاه کردن ناخن ها، تعویض لباس بیماران، تغییر وضعیت بیمار، ماساژ و اصلاح

از طریق تماس با مرکز طب 724 به صورت شبانه روزی از خدمات پزشکی و پرستاری ویژه بهره مند شوید.

9- آموزش دادن نحوه تعویض لباس و پوشش به معلولین
10-آموزش جویدن و بلعیدن غذا به معلولین
11-کمک در توانبخشی بیمار
12-تخلیه کردن کلیه کیسه ها ،ترشحات و ظرفها و همچنین نظافت و ضدعفونی کردن آنها
13- جمع کردن نمونه های آزمایشگاهی تحت نظارت پرستاران
14- کمک به بیمار در نقل و انتقال و حرکت
15- شرکت کردن در دورهای مهارتی و کارآموزی و آموزشی
16-فراهم کردن وسایل لازم برای امور مراقبتی و جمع کردن انها پس از شستشوی وسایل و انتقال انها به مرکز سترون سازی

مهارت:

تصمیم گیری در شرایط بحرانی، مهارت استفاده از انواع فشار سنج، مهارت کار با اندامهای مصنوعی، گزارش دادن بیماری، مهارت آموزش دادن به بیمار، مهارت ارتباطی و رفتاری با بیمار، استحمام و رعایت بهداشت بیمار

 

آخرین اخبار و مقالات طب 724