کلستومی

کلستومی

امروزه با توجه به شرایطی همچون تغذیه نامناسب، اختلالات ژنتیکی، نداشتن تحرک کافی، استفاده از سیگار، استفاده بیش از حد از الکل و … افراد دچار بیماری های مختلفی می شوند یکی از شایع ترین بیماری هایی که در بین افراد رواج یافته است سرطان روده بزرگ و استومی می باشد طبق تحقیقاتی که در […]