ویلچر (صندلی چرخدار)

ویلچر

خرید ویلچر مهم ترین دغدغه ی افرادی است که دچار آسیب نخاعی شده اند و یا به طور مادر زاد توان حرکت ندارند. افرادی که سالمند هستند، عمل جراحی سنگین انجام داده اند، تصادف شدید داشته اند و معلولین جسمی-حرکتی نیز  به ویلچر نیاز پیدا خواهند کرد. در نتیجه برای خرید، اجاره و یا خرید […]