خدمات مراقبت و نگهداری از بیمار در بیمارستان

مراقبت ازبیمار در بیمارستان

مراقبت و نگهداری از بیمار در بیمارستان بیمارستان و مراکز خدمات درمانی همواره محیط های شلوغ و پر رفت و آمدی هستند بیماران زیادی در آن ها بستری هستند. بستری شدن بیمار به منزله تحت نظر پزشک و پرستار بودن و طی کردن دوره ی  نقاهت است. بیمارانی که در بیمارستان بستری هستند علاوه بر […]