لارنسکوپ

لارنسکوپ

برای خرید لارنسکوپ  و استفاده از آن در منزل باید نکاتی را در نظر بگیرید. اندازه و شکل تیغه را انتخاب کنید. تیغه های لارنگوسکوپ در اندازه ها و شکل های مختلفی موجود هستند. اندازه تیغه باید متناسب با بیمار باشد. شکل تیغه نیز بر نحوه قرارگیری آن در دهان بیمار تأثیر می گذارد. نحوه […]