رادیوگرافی چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ انواع آن

رادیوگرافی

تصویر برداری وو سونوگرافی از قسمت های مختلف بدن به متخصصان کمک می کند تا منشا بیماری ها را پیدا کنند و بهترین روش روش را برای درمان تجویز نمایند. به عنوان مثال بهترین و موثر ترین روش برای تحلیل و بررسی حالات جنین و پیگیری سلامت او سونو گرافی است که با استفاده از […]