خدمات مراقبت و نگهداری از سالمندان در منزل

مراقبت از بیماران و سالمندان در منزل

مراقبت از سالمندان پدرو مادر ها بزرگترین نعمت خدواند و وجود آن ها برکت زندگی است. پیری و کهولت سن همه ی افراد را ناتوان و درگیر انواع بیماری ها خواهد کرد. در نتیجه مراقبت از پدر و ماد سالمند از جمله وظایف هر فرزندی است. اگر با توجه به شرایط شغلی یا وضعیت سخت […]

نکات مهم مراقبتی از سالمندانی که آلزایمر دارند

سالمند

پرستاری از سالمندان برای پرستاری کردن از فرد سالمندی که آلزایمر دارد، علاوه بر اینکه باید با روش هایبرخورد با این فرد را بیاموزید باید در مورد ماهیت این بیماری اطلاعات بیشتریداشته باشید. در واقع شما باید نشانه های بیماری آلزایمر را بشناسید و در مورد عوارضآن آگاهی داشته باشید تا بتوانید راه های مراقبت […]