خدمات مراقبت و نگهداری از بیمار در منزل

کنترل علائم حیاتی

بیمار در منزل بیماران  در هر سن و سالی همواره هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روحی نیاز به مراقبت و توجه دارند. مرکز خدمات درمان در منزل طب 724 این امکان را فراهم کرده است، تا با اعزام پرستار شبانه روزی نیرو های ماهر و مجرب در کمتر از نیم ساعت نیاز […]