خدمات فیزیوتراپی در منزل

فیزیوتراپ

فیزیوتراپی چیست؟ فیزیوتراپی رشته ای است که بیماران را با جریان برق درمان میکند یا گاهی افراد فکر میکنند که با ماساژ دادن درمان میشوند اما در واقع از دو واژه فیزیک وتراپی تشکیل شده. که 2 معنی دارد:1- استفاده کردن از قوانین فیزیک در درمان 2- درمان فیزیک بدن انسان برای حفظ و استفاده […]