خدمات تزریقات در منزل

تزریقات

تزریقات راهی برای وارد کردن داروهای مایع یا واکسن بداخل بدن با کمک سرنگ و سرسوزن است . خدمات تزریقات در منزل به خدماتی گفته می‌شود که در آن یک پرستار متخصص و باتجربه به منزل بیمار مراجعه کرده و تزریقات تجویز شده توسط پزشک را انجام می‌دهد. از جمله مزایای انجام تزریقات در منزل […]