اسپیرومتری چیست و چه کاربردی دارد؟

اسپیرومتری

اسپیرومتری چیست؟ اسپیرومتری نوعی آزمایش به روش غیر تهاجمیست که اطلاعات مهمی درمورد چگونگی عملکرد ریه ها به پزشک ارائه میدهد که نشان میدهد چه مقدار هوا درون ریه ها جا به جا میشود و اینکه با چه سرعتی درون لوله میتوانیم تنفس کنیم .دستگاه اسپرومتری برای چک کردن وضعیت ریه وآگاهی از وضعیت یک […]