پرستار سالمند و کمردرد در پرستاران

پرستار سالمند

پرستار سالمند پرستار سالمند به دلیل وظایف سنگین مثل کمک به سالمند در راه رفتن ، بلند کردن سالمند و …دچار انواع کمردرد ازخفیف تا شدید میشوند . راههایی برای پیشگیری از این آسیب ها وجود دارد: 1- باید هنگام کمک به سالمند در هنگام راه رفتن نزدیک به سالمند حرکت کند.2- سرو گردن خود […]

نکات مهم مراقبتی از سالمندانی که آلزایمر دارند

سالمند

پرستاری از سالمندان برای پرستاری کردن از فرد سالمندی که آلزایمر دارد، علاوه بر اینکه باید با روش هایبرخورد با این فرد را بیاموزید باید در مورد ماهیت این بیماری اطلاعات بیشتریداشته باشید. در واقع شما باید نشانه های بیماری آلزایمر را بشناسید و در مورد عوارضآن آگاهی داشته باشید تا بتوانید راه های مراقبت […]