شرایط کاری بهیار

شرایط کاری بهیار

همان طور که می دانید بخش پزشکی از قسمت ها و اجزای مختلفی تشکیل شده است در بخش پزشکی افراد بسیاری با سمت های مختلفی وجود دارند که با هماهنگی و انجام فعالیت های صحیح هر یک از این افراد مجموعه پزشکی خوبی تشکیل می شود یکی از اعضای بسیار مهم و اساسی در گروه […]

بهیار کیست؟

بهیار کیست؟

همان طور که می دانید یکی از مهم ترین پرسنل در بخش خدمات پرستاری و پزشکی بهیار می باشد در حقیقت می توان گفت که در گروه پزشکی بهیار فعالیت های عمده ای را انجام می دهد این افراد زیر نظر پرستاران کارهای مراقبت و نظافت از بیمار را انجام می دهند بسیاری از افراد […]