خدمات هولتر در منزل

هولتر

دستگاه هولترقلب یک دستگاه کوچک که با باتری کار میکند و برای بررسی فعالیت قلب است و تعداد ضربان قلب و ریتم قلب را اندازه گیری میکند.این روش به پزشک کمک می‌کند تا آریتمی‌های قلبی مانند تاکی‌کاردی، فیبریلاسیون دهلیزی، و بلوک قلبی را تشخیص دهد.یک متخصص پزشکی مانند پرستار باید دستگاه هولتر فشارخون را به […]