مهارت های لازم برای فیزیوتراپ شدن

مهارت های لازم برای فیزیوتراپ شدن

یکی از رشته های پزشکی فیزیوتراپی می باشد کلمه فیزیوتراپی از دو بخش فیزیو و ترابی تشکیل شده است که فیزیو به معنای عوامل فیزیکی و تراپی به معنای درمان می باشد در فیزیوتراپی برخلاف سایر روش های پزشکی که از داروهای شیمیایی، جراحی و … استفاده می کنند از این موارد استفاده نمی شود […]