نکات مهم در سونداژ

نکات مهم در سونتاژ

سونداژ همان طور که واقف هستنید از سونتاژ برای افرادی استفاده می شود که قادر به کنترل ادرار خود نمی باشند سونتاژ علاوه براینکه در منزل برای افراد مسن و بیمار استفاده می شود دربیمارستان ها نیز استفاده می شود در واقع در بیمارستان ها بعد از عمل جراحی که افراد بیمار قادر به حرکت […]

سونداژ چیست

سونداژ چیست

اگر بخواهیم یک تعریف کلی از سونداژ داشته باشیم باید بگوییم که سونداژ یک لوله ی باریک و انعطاف پذیر می باشد که از آن برای تخلیه ادرار استفاده می شود در حالت کلی سونداژ به عملیاتی گفته می شود که در آن وسیله ای به نام سوند در داخل مجرای ادراری قرار گرفته می […]