مضرات تنقیه

مضرات تنقیه

همان طورکه می دانید تنقیه یکی از بهترین روش های درمان برای افرادی می باشد که دائما دچار یبوست می شوند در حقیقت با استفاده از این روش مدفوع های فاسد و پلید استخراج می شود انجام تنقیه روش های مختلفی دارد که افراد با توجه به شرایط خود روش مناسب را انتخاب می کنند […]

مراحل تنقیه با استفاده از کیت

مراحل تنقیه با استفاده از کیت

اگر بخواهیم یک تعریف کلی از تنقیه داشته باشیم باید بگوییم که تنقیه به فرو کردن آب و یا هر مایع دیگر به روده بزرگ می باشد که این عمل جهت پاک کردن روده از غلظت های فسادانگیز و پلیدی می باشد این روش یک روش درمانی می باشد که برای بیماران استفاده می شود […]