لاواژ

لاواژ

لاواژ چیست؟ به شستشوی معده برای تخلیه محتویات آن لاواژ گفته میشود که سالهاست از این روش برای تخلیه کردن سمها از معده استفاده میشود. زمان انجام لاواژ در 1-2 ساعت اولیه بعد از مسمومیت انجام میشود اما بدلیل اینکه بسیاری از داروها و سموم باعث تاخیر در تخلیه محتویات معده به روده میشوند برخی […]