فرآیندهای فیزیوتراپی

فرآیندهای فیزیوتراپی

زمانی که افراد دچار حادثه هایی همچون تصادف، شکستگی و …می شوند بعد از عمل جراحی دامنه حرکتی و فعالیتی قسمت های آسیب دیده و جراحی شده محدود می شود که برای بازگشت این دامنه حرکتی افراد در جلسات فیزیوتراپی شرکت می کنند فیزیوتراپی دارای فرآیندهایی می باشد که این فرآیندها توسط فیزیوتراپ باید به […]