خدمات دستگاه ساکشن در منزل

ساکشن

دستگاه ساکشن به معنی مکش یا جذب توسط مکیدن است. کاربرد آن برای خارج کردن مایعاتی که بر اثر عمل جراحی ترشح یافته اند و جایی از بدن بیمار که حجم مایعات خارج شده زیاد باشد است، کثیف ترین وسیله مراکز درمانی است از جنس گلاستیک ضد جرقه است . ساکشن ها از مانومتر، فیلترهای […]