خدمات سونداژ در منزل

سونداژ

سونداژ چیست؟ عملی است که در آن لوله انعطاف پذیر و باریک و توخالی برای تخلیه ادرار استفاده میشود، قرار دادن وسیله ای به اسم سوند داخل مجرای ادراری را سونداژ میگویند و کسانی که دچار مسدود شدن در مجاری ادراری میشوند و بیمارانی که کنترل روی ادرارشان ندارند باید از سوندگذاری استفاده کنند، بعد […]