نکات مهم در سونداژ

نکات مهم در سونتاژ

سونداژ همان طور که واقف هستنید از سونتاژ برای افرادی استفاده می شود که قادر به کنترل ادرار خود نمی باشند سونتاژ علاوه براینکه در منزل برای افراد مسن و بیمار استفاده می شود دربیمارستان ها نیز استفاده می شود در واقع در بیمارستان ها بعد از عمل جراحی که افراد بیمار قادر به حرکت […]