سرم تراپی

سرم تراپی

همان طور که می دانید سرم ها جزئی از مواد دارویی هستند در حقیقت در سرم ها از مواد ترکیبی و دارویی مختلفی استفاده می شود که هر کدام از این سرم ها برای بیماری های خاصی مورد استفاده قرار می گیرند ولی در حالت کلی می توان گفت که سرم ها از موادی همچون […]