دیالیز چیست و چه کاربردی دارد؟

دیالیز

دیالیز چیست؟ اگر کلیه دچار نارسایی باشد مواد زائد و مایعات اضافی بدن را خارج نکند دیالیز این کار ر ا برای کلیه انجام میدهد که با کمک یک دستگاه خون را تصفیه میکند تا الکترولیت های بدن در حالت معتدل خود قرار بگیرد .کلیه های بدن وظیفه فیلتر و تصفیه کردن مواد زائد بدن […]