دستگاه CRM در فیزیوتراپی

دستگاه CRM در فیزیوتراپی

برای انجام فیزیوتراپی می توان از دستگاه های مختلفی استفاده کرد که هر کدام ویژگی ها و کاربردهای منحصر به فرد خود را دارند با توجه به اینکه در فیزیوتراپی برای انجام عملیات درمان دستگاه های مختلفی وجود دارد بنابراین فرد فیزیوتراپیست باید آشنایی لازم با این دستگاه ها را داشته باشد تا بتواند کار […]