نشانه های حملات قلبی چیست؟

حملات قلبی

درد قفسه سینه هم زنان و هم مردان درد قفسه سینه و حملات قلبی را تجربه می کنند. در کل درد قفسه سینه ممکن است به صورت درد بروز پیدا کند و یا به صورت فشار،سنگینی یا گرفتگی. این نوع درد معمولا چند دقیقه طول می کشد و به صورت رفت و برگشتی می باشد.(درد […]