بهیار کیست؟

بهیار کیست؟

همان طور که می دانید یکی از مهم ترین پرسنل در بخش خدمات پرستاری و پزشکی بهیار می باشد در حقیقت می توان گفت که در گروه پزشکی بهیار فعالیت های عمده ای را انجام می دهد این افراد زیر نظر پرستاران کارهای مراقبت و نظافت از بیمار را انجام می دهند بسیاری از افراد […]