اکسیژن ساز

اکسیژن ساز

مهم ترین نیاز بدن انسان اکسیژن است که برخی افراد به دلیل بیماری های متنوع دچار مشکلات تنفسی می شوند. دستگاه های کمک گننده به تنفس وجود دارند که به آن ها اکسیژن ساز می گویند. انواع مختلفی از اکسیژن ساز موجود است مانند اکسیژن ساز پرتابل، اکسیژن ساز خانگی و… . برای خرید دستگاه […]