خدمات انما (تنقیه) در منزل

انما(تنقیه)

انما چیست؟ سالهاست برای درمان یبوست از انما استفاده میشود افرادی که در طول 7 روز ،3 بار یا کمتر مدفوع دفع نکنند یبوست دارند. انما (تنقیه) تزریق کردن مایع بدرون مقعد برای شستشوی کلون یا تحریک کردن روده بمنظور تخلیه است. علاوه بر درمان یبوست برای آزمایشات و جراحی های خاص استفاده میشود که […]