انجام تنقیه در حمام

انجام تنقیه در حمام

همان طور که می دانید افرادی که دچار یبوست های سختی می شوند برای درمان از تنقیه استفاده می کنند تنقیه ها می توانند به صورت کیت باشند که برای تهیه این کیت ها می توان به داروخانه مراجعه کرد ولی به دلیل خطرات احتمالی که از این کار وجود دارد بهتر است قبل از […]