آمبوبگ

آمبوبگ

دستگاه آمبوگ در اشکال و اندازه های مختلفی وجود دارد، اما معمولاً شامل یک کیسه لاستیکی، یک سوپاپ و یک ماسک است. کیسه لاستیکی به طور دستی فشرده می شود تا هوا را وارد ریه های بیمار کند. سوپاپ از خروج هوا از کیسه جلوگیری می کند. ماسک روی دهان و بینی بیمار قرار می […]